אלקטרה

אלקטרה
  קבוצת אלקטרה הינה חברה מובילה המיישמת תפיסה ייחודית של מחזור חיים, הבאה לידי ביטוי במתן פתרון כולל לאורך שלבי הפרויקט על כל היבטיו – ייזום, תכנון, הקמת מבנים ומערכות אלקטרו מכניות, ניהול ואחזקת מבנים ומתקנים ועוד.

  משרות פנויות

  חשמלאים
  טכנאי מיזוג
  שומרים
  פקידי קבלה