דור אלון

דור אלון
  חברה למכירת דלק, אנרגיה, חנויות נוחות בתחנות דלק, חנויות: AM:PM.

  משרות פנויות

  עובדים לחנויות נוחות
  נציגי שליטה ובקרה
  סוכני מכירות שטח
  טכנאי גז