מכון התקנים הישראלי

מכון התקנים הישראלי
תמיר
tamir.lug@netanya.muni.il
  מכון התקנים הישראלי הוקם לפני קום המדינה במטרה לעצב את תרבות האיכות, הבריאות והבטיחות בארץ. המכון נמצא במרכזה של עשייה משקית ולאומית. המכון מוביל את המשק הישראלי בהכנת תקנים המבטיחים את תקינותם ובטיחותם של מוצרים, של בדיקות מעבדה ושל שירותים ותהליכים הנוגעים לכל תחומי החיים שלנו. המכון הוא חלק מקהילת האיכות הבין - לאומית, וחבר פעיל בארגוני תקינה והתעדה המובילים בעולם בהם ISO ו-IEC. למכון ישנם הסכמי הכרה המקלים על סחר בין מדינות.

  משרות פנויות

  מנהל בטיחות
  מנהלי פרויקטים
  הנדסאי/טכנאי חשמל
  בודקי מערכות כיבוי אש