עיריית נתניה – סייעות

עיריית נתניה - סייעות
    סייעות המטפלות בילדים מטעם עיריית נתניה.

    משרות פנויות

    סייעות למסגרות השונות - פריסה ברחבי העיר