עיריית נתניה – פיקוח עירוני

עיריית נתניה - פיקוח עירוני
    הנציגים עוסקים באכיפת חוקי העזר העירוניים, העבודה נעשית בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל ומנהל האכיפה.

    משרות פנויות

    פקחים
    שיטור עירוני