צבי כהן אקולוגיה

צבי כהן אקולוגיה








  החברה מספקת שירותים מגוונים בתחום הטיפול בפסולת החל מהרגע בו היא מגיעה לפחי האשפה או מרכזי המחזור ועד שהיא מופנית לתחנתה הסופית, בתחנות המעבר, המחזור או במטמנות.
  הפסולת עוברת מיון, הפרדה ודחיסה או גריסה בתחנות המעבר ומשם משונעת, על פי הֵרכבה, להמשך תהליך הטיפול.

  משרות פנויות

  נהגי משאיות מעל 15 טון
  מפעיל שופל
  מסגר