רכבת ישראל

רכבת ישראל
    חברה ממשלתית, האחראית להפעלת התחבורה המסילתית בישראל.

    החברה עוסקת בשינוע נוסעים ומטען באמצעות רכבות, מפעילה את תחנות הנוסעים ותחנות טעינת משא ואחראית על תכנון ופיתוח תשתיות הרכבת במדינה.

    משרות פנויות

    מפקחים
    משגיחי עבודות