שב"ס

שב"ס
תמיר
tamir.lug@netanya.muni.il
  שב"ס הנו ארגון ביטחוני בעל ייעוד חברתי מובהק, המחזיק במשמורתו אסירים פליליים וביטחוניים לתכלית ההגנה על שלום הציבור וביטחונו.
  שב"ס מחויב להחזקתם של האסירים במשמורת נאותה, ראויה ומכבדת לצד שיקומם והקניית כלים מתקנים, כך שיוכלו להשתלב בחברה באופן מיטבי לאחר שחרורם זאת תוך שיתוף פעולה עם גורמי ממסד וקהילה שונים.
  שירות בתי הסוהר פועל לטיפוח אנשי הסגל, פיתוח מתקני כליאה הולמים ואנושיים תוך מיצוי טכנולוגיות מתקדמות והתייחסות מעמיקה לאדם שבאסיר.

  שירות בתי הסוהר הוקם בשנת 1949. בשנת 2006 הוכר כארגון הכליאה הלאומי, משתייך למערכת אכיפת החוק וכפוף למשרד לביטחון הפנים.

  משרות פנויות

  סוהרי בטחון
  מלווי אסירים
  עובדים סוציאלים