skillset

skillset
תמיר
tamir.lug@netanya.muni.il
    הסיפור של סקילסט נולד אחרי שנים של ניהול בעולמות ה HR-והתאמה של סביבות עבודה. מיה הובר ומור פנפיל, המייסדות, הקימו את הפרויקטים והתוכניות הגדולים בארץ בתחום התעסוקה של אנשים עם מוגבלות. לאורך השנים הן נפגשו עם מעסיקים ומחפשי עבודה וזיהו שאחד הפערים והכשלים נעוצים בתהליכי המיון, שאינם מנבאים את הצלחת ההשמה ומדירים אוכלוסיות גדולות להביא את היכולות שלהם לידי ביטוי. התוצאה היא תסכול, בעיות אמון ובזבוז של זמן וכסף, לשני הצדדים. סקילסט באה לשנות את האופן שבו רואים את מחפשי העבודה ולייצר סטנדרט התאמה חדש - שוויוני. שקוף. אובייקטיבי.

    משרות פנויות

    שירות לקוחות טלפוני
    בנקאיים טלפונים